Site Information System
Nesbírejte svá data zastarale do excelu!


Naše systémové řešení pro komplexní sběr, správu a prezentaci dat z geologických, hydrogeologických, sanačních a … dalších lokalit vám pomůže data spravovat efektivně, rychle a přehledně. Už žádné hodiny strávené přepisováním dat a výpočty.


Co za vás vyřešíme? Podívejte se sami.


 • Centralizace a systémová archivace dat a informací z lokalit
 • Komplexní sběr a správa dat lokalit (technické a technologické informace, prostorová poloha, analýzy, měření, mapové podklady atd.)
 • Importu dat z externích datových souborů (například z laboratoří) a jejich kontrola
 • On-line i off-line dostupnost informací a dat.
 • Sjednocení formátu dat a informací z různých zdrojů a od různých osob.
 • Vytváření trendů, mapových podkladů, exporty pro GIS, mapy s prostorovou identifikací.
 • Kriteriální hodnocení objektů (vrtů) a zobrazování hodnocení v přehledech a mapách.
 • Přístupy k datům na základě přidělených rolí. Např. zpřístupnění omezené množiny dat lokality externím spolupracovníkům či zadavatelům.


Reference

    


      


     

     
     

Co Vám můžeme nabídnout?
Málo toho není!


 • Sjednocení, strukturace a centralizace dat geologických, hydrogeologických a sanačních lokalit.
 • Online i off-line dostupnost naměřených a odvozených dat lokalit
 • Obecný i nativní reporting dat
 • Grafická prezentaci dat lokality (trendy, interpretace v „Google maps“)
 • Řízené sdílení dat mezi uživateli systému
 • Řízený přístup k datům na základě rolí
 • Škálovatelnost řešení (uživatelsky stejný styl přístupu k datům pro lokality různé velikosti množství i typu dat)

Jak to děláme? Tohle je naše architektura!


 • Klientská aplikace – aplikace SIS na PC/NTB umožňující plnohodnotný přístup k datům, a to i v režimu off-line
 • Synchronizační DB server – uložiště synchronizovaných, tedy v každém okamžiku platných dat
 • Webové služby – zprostředkovávají komunikaci synchronizační databáze s klientskou nebo webovou aplikací
 • Webová aplikace – umožňuje online přístup k synchronizovaný datům a dále administraci uživatel a rolí systému SIS

Máte zájem?


Neváhejte se nás kontaktovat! Náš zkušený tým odborníků Vám přesně poradí, jaké řešení by Vám mohlo vyhovovat a připraví ho na míru Vašim potřebám.


Kontaktujte nás!